Park linowy stanowi wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach. Bawić się tu mogą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci od 6 roku życia (sięgnięcie ręka na wysokość 1,70 m- trasy wysokie), od 3 lat – mini park linowy. Przed wejściem na trasy wysokie każdy uczestnik zostaje ubrany w atestowany sprzęt asekuracyjny oraz zostaje przeszkolony z zasad posługiwania się nim. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają wykwalifikowani instruktorzy.

Więcej informacji: https://trollandia.pl/pl/park/gora-zar.html